Utveckling & integration

Med en bred erfarenhet inom AI kan vi hjälpa till med både utvecklings- och mjukvaruintegreringsprojekt.

Forskning & Utveckling

Anavid har en bred expertis inom ledning och genomförande av innovativa FoU-projekt. Alla anavids erfarna kosulter står till sina kunders förfogande för att förverkliga projekt och möta de tekniska utmaningar som kunder föreslår.

Konsult & projektledning

Baserat på flera års erfarenhet som produktutvecklare och resurskonsulter,  erbjuder anavid stöd inom digital transformation och IT-projekt och -program.