Öka försäljning med insikter från butiken

Tjänsten visualiserar butiksdata i realtid från befintliga kameror, vilket bidrar till en förbättrad kundupplevelse och ökad försäljning när fakta får styra


Shopanalytics ger bättre insikter kring 

 Besök

Tider

Kön

Ålder

Väder

Heatmap


Och bidrar till ett ökat värdet av butiken 

Ökad lönsamhet

Maxad varukorg

Optimera
personal

Smart Notifiering

Effektiv CRM/ERP

Bättre spårbarhet


Med Shopanalytics skapas en bättre kundupplevelse i butiken!